BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Konferencija Radviliškyje

Lapkričio 19 dieną LRPRC profsąjungos nariai dalyvavo Radviliškio regiono profesinių sąjungų organizuotoje konferencijoje, “Stiprūs socialiniai partneriai- socialinės partnerystės garantas”.

Rodyk draugams

Apskritas stalas

2010-10-01 Radviliškio savivaldybėje įvyko profsąjungų atstovų susitikimas su meru Antanu Čepononiu.

Susitikime dalyvavo ir LRPRC darbuotojų profesinės sąjungos atstovas Virginijus Šmukšta.

Jis pateikė merui mūsų profsąjungos darbuotojų klausimus.

1. Klausimas dėl Gražionių bekono laukuose pilamų srutų. Labai dažnai vėjas neša dvoką į miestą.

Atsakymas: Planuojama, kad nuo sausio 1 d. Seimas svarstys įstatymo dėl kvapų projektą.

2. Kai kurie LRPRC darbuotojai grįžta po darbo į namus tamsiu paros metu ir nesaugiai jaučiasi, nes pakelėje yra apleisti sodai.

Meras atsakė, kad tai yra privati teritorija ir su savininkai sunku susitarti, kad išpjautų prižėlusius krūmus.

3. Praėjusiais metais apšvietimas gatvėse buvo išjungiamas 22 valandą. LRPRC darbuotojai baigia darbą vėliau ir pageidautų, kad šviesa būtų išjungiama 23 valandą.

Meras patikino, kad šviesa bus išjungiama vėliau.

4. Eglių gatvėje prie Lizdeikos gimnazijos vykdoma rekonstrukcija. Bet yra neapgalvota, kur pastatyti lengvuosius automobilius, kai tėvai atveža savo vaikus į pamokas. Tai yra nesaugu.

Atsakymas nuskambėjo, kad toks yra gatvės projektas.

5. Norėtųsi, kad šalia kelio į miesto kapines atsirastų daugiau suoliukų, nes ten kapų lankyti eina pagyvenę žmonės, kuriems sunku tokį atstumą įveikti.

Meras pažadėjo, kad suoliukų atsiras.

Rodyk draugams

Mokytojų diena

Sveikiname mūsų mokyklos kolektyvą profesinės šventės- mokytojų dienos proga.

Šiandien mokykloje vyko savivaldos diena, koncertavo Šeduvos meno kolektyvai.

Rodyk draugams

Pareigūnų profesinės sąjungos stoja į mūšį su Vyriausybe

Pažiūrėkite Lietuvos ryto reportažus:

Pareigūnų akcija 2010-09-20

Pareigūnų akcija 2010-09-22

Rodyk draugams

Apskritas stalas

Spalio mėnesį Radviliškio savivaldybėje įvyks Apskritas stalas su meru, svivaldybės, šilumos, gatvių apšvietimo ir kitų Radviliškio įmonių atstovais.

Turintys klausimų merui- rašykite komentaruose.

Rodyk draugams

Mitingas Vilniuje

KVIEČIAME Į MITINGĄ

GANA

SKURDINTI ŽMONES!

SVARBIAUSIA – DARBO VIETŲ KŪRIMAS IR EKONOMIKOS AUGIMAS!

2010m. rugsėjo 29d.
12 valandą, prie LR Vyriausybės

BŪTINAI ATEIK!

Rodyk draugams

Kvietimas

Kviečiu visus LRPRC darbuotojus aktyviai įsijungti į LRPRC kolektyvinės sutarties, kurią galimą rasti centro bibliotekoje, peržiūrėjimą ir redagavimą. Pasiūlymus rašykite komentaruose iki 2010-10-10.

Rodyk draugams

Darbo kodekso pataisos

Nuo 2010-08-01 įsigaliojo Darbo kodekso pataisos:

- Reglamentuojamas šakos streiko skelbimas: Priimti sprendimą skelbti streiką šakos lygiu turi teisę šakos profesinių sąjungų organizacijos jų įstatuose nustatyta tvarka, aptarus Lietuvos Respublikos trišalėje taryboje.

- Prailginamas terminas, prieš kurį turi būti įspėjama apie sutarties nutraukimą, jei tai susiję dėl neišlaikyto išbandymo. Šiuo metu įspėti privaloma prieš 3 kalendorines dienas, siūloma nustatyti įspėjimą prieš 3 darbo dienas. (DK 107 str.)

- Įtvirtinama, nauja darbo sutarties rūšis – nuotolinis darbas. Nuotolinio darbo sutartyje gali būti nustatyta, kad sutartyje sulygtą darbo funkciją arba dalį sulygtų darbo funkcijų darbuotojas atliks kitose negu darbovietė darbuotojui priimtinose vietose. Nuotolinio darbo sutarties ypatumus nustato Vyriausybė ir kolektyvinės sutartys (DK 108 str., 115 str.)

- DK 109 str. Skatinant naujų darbo vietų steigimą ir darbuotojų įsidarbinimo galimybes, įteisinti galimybę sudaryti terminuotas darbo sutartis ne ilgesniam kaip 2 metų laikotarpiui naujai steigiamose darbo vietose. Siekiant užkirsti kelią piktnaudžiavimams, nustatyti terminuotų darbo sutarčių ribojimą procentais nuo visų įmonės, įstaigos, organizacijos darbo vietų (pareigybių) skaičiaus ir apibrėžti naujai įsteigtų darbo vietų kriterijus. Pakeitimas galiotų terminuotai iki 2012-07-31. „Saugikliai“:

o Pagal šį straipsnį terminuotas darbo sutartis nuolatinio pobūdžio darbui galima sudaryti tik po šio įstatymo įsigaliojimo įsteigtoms naujoms darbo vietoms. Naujai įsteigtomis darbo vietomis nelaikomos tokios darbo vietos, kurios po šio įstatymo įsigaliojimo steigiamos tokiam pat darbui atlikti panaikinant buvusias darbo vietas.

o Terminuotų darbo sutarčių, sudaromų naujai įsteigtoms darbo vietoms, skaičius įmonėje, įstaigoje, organizacijoje negali viršyti 50 procentų visų įmonės, įstaigos, organizacijos darbo vietų (pareigybių) skaičiaus.

o Terminuota darbo sutartis naujai įsteigtai darbo vietai negali būti sudaryta su toje pačioje įmonėje, įstaigoje, organizacijoje dirbusiu darbuotoju, su kuriuo darbo sutartis buvo nutraukta pagal Darbo kodekso 125 (šalių susitarimu) ar 129 (darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės) straipsnius įsigaliojus šiam įstatymui.

o Terminuotos darbo sutartys naujai įsteigtoms darbo vietoms gali būti sudaromos laikotarpiui iki dvejų metų, tačiau ne ilgesniam laikui kaip iki 2012 m. liepos 31 d. Darbo santykiams pagal tokią terminuotą darbo sutartį tęsiantis po šios datos, darbo sutartis tampa neterminuota.

- Suteikti galimybę darbuotojui iki 3 mėnesių sustabdyti darbo sutarties vykdymą (neiti į darbą), jei darbdavys ilgiau kaip 2 mėnesius iš eilės nevykdo savo įsipareigojimų darbuotojui ir nemoka viso priklausančio darbo užmokesčio. Tokiais atvejais įpareigoti darbdavį mokėti ne mažesnę kaip 1 minimaliosios mėnesinės algos dydžio kompensaciją per mėnesį, o darbuotoją, nepagrįstai sustabdžiusį darbo sutarties vykdymą – atsakyti už darbdaviui padarytą žalą. (DK 123(1) str.)

- Nustatyti 14 darbo dienų (šiuo metu – 14 kalendorinių dienų) įspėjimo apie darbo sutarties nutraukimą terminą, kai darbuotojai nutraukia darbo sutartį pareiškimu, ir tokį patį terminą tais atvejais, kai darbo sutartį nutraukia darbuotojas, įgijęs teisę į visą senatvės pensiją dirbdamas toje įmonėje, įstaigoje, organizacijoje (šiuo metu – 3 darbo dienos). (DK 127 str.)

- Suteikti teisę kolektyvinėse sutartyse numatyti darbo grafikų paskelbimą ne vėliau kaip prieš savaitę. O esant suminei darbo laiko apskaitai darbo grafikai paskelbiami viešai įmonių ir jų padalinių informaciniuose stenduose ne vėliau kaip prieš savaitę iki šių grafikų įsigaliojimo (šiuo metu 14 dienų). DK 147 str.

- Nereikalauti, kad darbo laiko apskaitos taisyklės būtų derinamos su darbuotojais, kai darbuotojai pagal atliekamą darbo funkciją savo darbo laiką tvarko savo nuožiūra. Taip pat nereikalauti nustatyti tokių pareigų sąrašą.

- Plačiau taikyti suminę darbo laiko apskaitą – maksimalią 48 valandų darbo savaitę ir 12 valandų darbo dieną (pamainą) per 4 mėnesių apskaitinį laikotarpį. Suminė darbo laiko apskaita galėtų būti įvedama bet kurioje įmonėje, esant būtinumui ir atsižvelgus į darbuotojų atstovų nuomonę. „Saugikliai“:

o Jei suminės darbo laiko apskaitos laikotarpiu patenka valstybinių švenčių dienos, atitinkamai trumpėja pagal tokią apskaitą dirbančių darbuotojų darbo laikas.

o Už poilsio dienas, suteiktas suminiu darbo laiko apskaitiniu laikotarpiu viršijus tai darbuotojų kategorijai nustatytas darbo valandų skaičius, būtų mokamas vidutinis darbo užmokestis arba papildomai apmokama kaip už viršvalandinį darbą.

o Jeigu suminiu darbo laiko apskaitiniu laikotarpiu darbuotojas dėl nuo darbdavio priklausančių priežasčių dirba mažiau negu tai darbuotojų kategorijai nustatytas darbo valandų skaičius, už skirtumą tarp faktiškai dirbto laiko ir nustatyto darbo laiko yra apmokama kaip už prastovą.

- Atsisakoma draudimo dirbti viršvalandinius darbus. Ir toliau riboti viršvalandžius, kurie dirbami pavedus darbdaviui, o kitais atvejais leisti organizuoti viršvalandinius darbus tik darbuotojui raštiškai sutikus.

- Siekiant išvengti galimų piktnaudžiavimų įteisinus suminę darbo laiko apskaitą, nustatyti darbdaviui pareigą į atsiskaitymo lapelius įrašyti informaciją apie darbuotojo dirbto laiko trukmę ir atskirai nurodyti viršvalandinių darbų trukmę.

- Prailginti iki 1 mėnesio (šiuo metu nustatyta 14 dienų) galimybę kreiptis su ieškiniu į teismą darbuotojui, nepatenkintam darbo ginčų komisijos sprendimu ar kitais numatytais atvejais.

Rodyk draugams

Išvyka

Vasaros atostogos eina į pabaigą. LRPRC profsąjungos nariams 2010-08-22 organizuojama išvyka. Kartu pasidžiaugsime gražiomis vasaros dienomis, aplankysime Panevėžio rajono įžymias vietas, pasiklausysime koncertą. Vėliau pasidalinsime įspūdžiais.

Rodyk draugams

Profsąjungų mitingas Vilniuje

Profsąjungų eisena Vilniuje 2010-05-01

Vaizdo įrašas Internetinėje TV

Rodyk draugams

←senesni